Ga naar de inhoud

Openbaring hoofdstukken

Zie Hij komt met de wolken

Hoofdstuk 1
1-3 Een onthulling, een getuige en een zaligspreking.
vers 4-6 Johannes groet de gemeenten, de gemeenten prijzen Jezus en zijn Vader.
vers 7-8 Jezus komt terug met de wolken, ieder zal hem zien.
vers 9-11 Johannes stelt zich voor en komt in geestvervoering.
vers 12-17a Johannes ziet Jezus in een ontzagwekkende gestalte.
vers 17b-20 Vrees niet! De gemeenten als nieuwe tempel.

Hoofdstuk 2
vers 1-3 brief aan Efeze, bemoediging
vers 4-7 maar dit moet beter
vers 8-11 Brief aan Smyrna, blijf getrouw tot in de dood!
vers 12-13 Brief aan Pergamum, getrouwe getuigen
vers 14-17 maar voor een aantal is bekering nodig
vers 18-19 Brief aan Thyatira, een levende gemeente,
vers 20-23 maar te tolerant. Jezus grijpt zelf in.
vers 24-29 Wie zich niet laten misleiden zullen het Licht zien.

Hoofdstuk 3
vers 1-6 brief aan Sardis
vers 7-13 brief aan Filadelfia
vers 14-22 brief aan Laodicea

Hoofdstuk 4
vers 1-3 de troon van God, vuur, een cirkel van smaragd groen,
vers 4-6a vierentwintig oudsten rond de troon. Donderslagen en bliksemen
vers 6b-8 vier wachters: heilig, heilig, heilig
vers 9-11 Eer aan God door de wachters en oudsten

Hoofdstuk 5
vers 1-5 een boekrol met zeven zegels, wie mag die openen?
vers 6-7 Een Lam als geslacht nadert de troon, neemt de boekrol.
vers 8-10 de oudsten eren het Lam.
vers 11-14 Het eerbetoon wordt vermenigvuldigd.

Hoofdstuk 6
vers 1-2 het eerste zegel verbroken, een wit paard
vers 3-8 nog drie zegels, een rood, zwart en vaalgroen paard
vers 9-11 het vijfde zegel, zielen van mensen die om het geloof gedood werden
vers 12-17 het zesde zegel, het einde kondigt zich aan, aardebewoners zeer bang

Hoofstuk 7
vers 1-3 vier engelen houden de natuur in bedwang om ruimte en tijd te scheppen voor het verzegelen van gelovigen
vers 4-8 144000 worden verzegeld
vers 9-12 de grote schare, staande voor de troon, die niemand tellen kan
vers 13-17 verklaring van de grote schare en haar heerlijke toekomst

Hoofdstuk 8
vers 1-5 stilte in de hemel, 7 aartsengelen ontvangen bazuinen, gebeden worden verhoord



hoofdpagina site