Ga naar de inhoud

Literatuur bij Openbaring

De meeste literatuur raadpleeg ik via Logos Bible Software, de (voor mij) belangrijkste staan bovenaan:

The Book of REVELATION, A Commentary on the Greek Text, by G. K. BEALE, Grand Rapids, MI; Carlisle, Cumbria: W.B. Eerdmans; Paternoster Press.

Revelation, DAVID E. AUNE (1997) Word Biblical Commentary, Dallas: Word, Incorporated.

The Book of Revelation, Mounce, Robert H., Revised edition © 1997 by Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

The Revelation of Saint John, Boxall, I. (2006). London: Continuum.

The message of Revelation: I saw heaven opened, Wilcock, M. (1986). Leicester, England; Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

An Exegetical Summary of Revelation, Trail, R. (2008).Dallas, TX: SIL International.

Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible (1871), Jamieson, R., Fausset, A. R., & Brown, D. (1997). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.

Revelation: A New Translation with Introduction and Commentary. Koester, C. R. (2014). New Haven; London: Yale University Press.

Hebrews to Revelation. Arnold, C. E. (2002). Illustrated Bible Backgrounds, Grand Rapids, MI: Zondervan.

Revelation, Robert W. Wall (2011). Grand Rapids, MI: Baker Books.

Revelation, Fee, G. D. (2011). Eugene, OR: Cascade Books.

Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary: Volume 4, Hebrews to Revelation.

A Commentary on the New Testament from the Talmud & Midrash. Strack, H. L., & Billerbeck, P. (2021). (J. N. Cerone, Red., J. Longarino, Vert.) (Vol. 3, p. vii). Bellingham, WA: Lexham Press.

Revelation, Matthew Henry’s Concise Commentary, Henry, M., & Scott, T. (1997). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems.

Verder ook digitaal:

Studiebijbel

Statenvertaling met kanttekeningen

En dan nog wat ‘gewone’ boeken in de kast, of geleend, weer in volgorde 1 van belang (voor mij):

De dingen die met haast geschieden moeten, R. van Kooten, 2002, Groen, Heerenveen.

Het Lam regeert, M.C. Mulder, 2000, Boekencentrum Zoetermeer.

Openbaring, Profetie vanaf Patmos, dr. H.R. van de Kamp, 3e druk 2008, Kok Kampen

Visioenen der voleinding: een verklaring van het boek der Openbaring, William Hendriksen, 1952, Kok, Kampen

De Openbaring van Johannes, A. Ringnalda, 1962, J.H. Kok, Kampen.

The returning King, V.S. Poythress, 2000, P&R Publishing Co, Phillipsburg, New Yersey.

Nabij de Toekomst, J. Hoek, 1997, Boekencentrum Zoetermeer.

Hoop op God, J. Hoek, 2004, Boekencentrum Zoetermeer.

En voort wentelen de eeuwen, J.H. Bavinck, 1984, Zomer en Keuning Boeken, Ede.

De structuur van de apokalyps, J. de Vuyst, 1968, J.H. Kok, Kampen.

Christliche Prophetie und Nuklearenergie, B. Philberth, 1964, Christiana-Verlag, Zürich.

Jewish New Testament Commentary, D.H. Stern, 1992, Jewish New Testament Publications, Clarksville, Maryland.

Wereld van verschil, H. Binnendijk, 1992, Kok Voorhoeve, Kampen.

Het einde is nabij, M. Basilea Schlink, 1965, Hoenderloo’s uitgeverij en drukkerij / Evangelische Marienschwesternschaft.

Open Boek, J.J. Frinsel, 2005, Oogstpublicaties, St. tot Heil des Volks, Amsterdam.

Wereld in turbulente tijden, David Jeremiah, 2011, Het Zoeklicht, Doorn

De komst van Jezus Christus, W. Glashouwer Sr. en H. Verweij, 1985, Van der Stoep, Heinenoord.

Weg uit Babylon, W. Verwoerd, 2012, van der Perk, Groot Ammers.

De Openbaring, H.C. Voorhoeve, 1979, Uitgeverij H. Medema.

contact: kees@simpelkees.nl

  1. wisselt nog wel eens []